باید بگم که هنوز روزی ده هزار گام تند تند راه میرم و هر روز در دومرحله ،عصر 5000 و بعد از شام 5000 ،شام هامو سوپ می خورم ولی سوپم خیلی پرملاته گمونم بیشتر از بقیه غذاها چاقم می کنه

پاهام درد می کنه که دیگه پماد ویشکا می زنم

روزای اول بدون کمربند طبی راه می رفتم کمرم هم در می کرد ولی باقی روزا با کمربند طبی راه میرم که به دیسکم هم آسیب نزنه چون به هرحال دکتر گفته بود از گردن تا کمر پر از دیسک های ریزو خفیف هستی و باید خیلی مواظب باشی

پریشب یعنی شنبه شب هم سالم خوابیدم ولی صبحش یعنی دیروز یک شنبه  مریض بیدار شدم ،چقدر زیاد و بد ،سرم و چشمم در آستانه انفجار بود ولی کار هم داشتم و من هیچوقت به بهانه ی سردرد و اینا نشده که کار ارجاع شده به من رو انجام ندم.با همون حال بد چندتا کار انجام دادم ،با پسر ملی هم عشق کردم،منصوره و ناهید که امور مالی هستند تو طبقه ی ما یه سر دو دقیقه ای اومدن پیش ما و خوابی که چند روز پیش دیده بودم تعبیر شده انگار و گفت راستش صدف جزو گزینه هام بود ولی قطعی نبود که الان دیگه قطعیه


مرضی اینا اسباب کشی کردن رفتند پردیسان،مامان و آبجی من اونجان،ملیحه اینا هم دارن تا چند وقت دیگه میرن پردیسان یعنی دیگه همه کس و کارم میفته پردیسان،داداش بزرگ خودم هم پردیسان هست

دیروز اونقدر حالم بد بود که یه عالمه قرص خوردم و رسیدم خونه خوابم برد ولی دوساعت بعد دوباره با همون سردرد بیدار شدم ،هی صبر کردم خوب بشم نشد آخرش پا شدم دوتا گاباپنتین 300هم انداختم بالا و کم کم حس کردم می تونم راه برم ،پا شدم ظرفای ناهار رو شستم و چای دم و اینا...بعد کارای شام درست کردن و در مدتی که عذا روی اجاق پخته می شد  پیاده روی کردم 5000 تا رو رفتم و کم کم حالم بهتر بود اما کامل خوب نشدم

بعد از شام هم کارای خونه و ستمال کشیدن و کارای آشپزخونه رو انجام دادم و بالاخره وقت پیدا کردم و دوباره پیاده روی اما این بار نتونستم تندتند راه برم ولی  5000 تا رو رفتم.
امروز صبح هم ساعت 5 صبح بیدار شدم و پاهام خیلی درد می کرد کیسه آب گرم پر کردم دوتا و  گذاشتم روی پاهام

احتمال میره اگر کار بهم ارجاع بشه دوباره سردرد  بگیرم ،البته اونقدر کافی میکس می خورم که مجبور نباشم مسکن بخورم و اصلا پیشگیری می کنه از سردر برای من.
دیروز گمونم حدود  20 تا کافی میکس خوردم

فعلا روز خوبی داشته باشید
راستی هر روز هم با پارساجانمون خوش می گذرونیم.این روزا کارم زیاده ولی دلیل نمیشه زنگ تفریح نداشته باشیم. وقت هایی که نازپسرمون بیداره ، ما باهاش بازی کرده و خوش می گذرونیم.بسیار بچه ی خوبیه

امروز هم کار بهم ارجاع شده بود و بدون سردرد خداروشکر انجام دادم و فرستادم برای امضای رئیس